Cty Nikkotape với nhiều năm kinh nghiệm làm việc… Cung cấp cho các công ty: may mặc, điện tử, điện lạnh, .. Cty chúng tôi nhận sản xuất và gia công theo yêu cầu với đủ loại kích cỡ…